Vi dækker hele Danmark

God service siden 1952

1.0 Udlejningsbetingelser for FSU A/S

Varerne/udstyret leveres i efterset og rengjort stand. Varerne skal returneres i samme stand og som pakket ved udlevering. Se afsnit 1.1 + 1.2 for opvaskeservice og linned. Lejer er ansvarlig for alle varer, fra det er udleveret af FSU til det er FSU i hænde igen. Alle varer/udstyr skal opbevares forsvarligt og beskyttet mod snavs, fugt m.m.

Reklamationer skal rettes til FSU FØR ibrugtagelse. Reklamationer, som ikke kræver udbedring, modtages kun på mail med billeddokumentation, for at vi kan behandle en eventuel kreditering og fritage dig for erstatningsansvar. Hvis du har behov for vores assistance i forbindelse med en reklamation (f.eks. at du har behov for at få efterleveret nye varer mv.) kan vi altid kontaktes på telefon 70 11 11 99 (kl. 8-16) eller på vagttelefonen 50 11 11 99.

Videreudlån/-udlejning er ikke tilladt uden vores forudgående accept. Der tages forbehold for prisstigninger og trykfejl.

1.1 Opvaskeservice
Service leveres altid rent. Efter brug skal det blot skrabes af og derefter stilles i kasserne som ved levering. Glas skal tømmes og bedes stillet med bunden i vejret. Opvask er inkluderet i lejeprisen.

1.2 Linned
Vi anbefaler altid, at der bestilles ekstra duge, da der kan forekomme fejl fra producenten eller uheld kan opstå under arrangementet.
Da vores duge er helt nye, anbefales det at de stryges efter lagt på bordet, da foldning i stoffet vil forekomme.

2.0 Lejeperiode
Lejen dækker én brugsgang/brugsdag. Det svarer til, at du råder over varerne fra hverdagen før, til hverdagen efter brugsdatoen. Er der behov for længere lejeperiode giver vi altid et tilbud.

3.0 Bekræftelse af ordre
Bemærk venligst, at en ordre først er endeligt bekræftet og gældende, når du har modtaget en ordrebekræftelse på mail. Ordrebekræftelsen fremsendes efter, at du har bekræftet tilbuddet online. Det er ikke muligt at bekræfte en ordre ved blot at betale med udgangspunkt i tilbuddet.

3.1 Bekræftelse af tilbud
Bekræftelse af tilbud skal ske online senest 5 hverdage før dato for levering.

3.2 Tilbudsperiode
Vi gør opmærksom på, at et tilbud kun er aktivt i 14 dage, hvorefter det automatisk slettes. Produkterne reserveres først til dig ved accept af tilbud. Så længe forespørgslen ligger som tilbud, er du ikke garanteret varerne/udstyret.

4.0 Betalingsbetingelser – Privat
FSU fremsender faktura på mail efter lejeperiodens ophør.
Det fulde beløb skal betales via bankoverførsel eller MobilePay. Betalingsoplysninger fremgår af faktura og ved betaling af faktura, skal der angives fakturanummer.
Kontrollér venligst, at ordrebekræftelsen indeholder de rigtige fakturaoplysninger.
Ved for sen betaling vil der blive beregnet renter i henhold til renteloven, (dvs. Nationalbankens udlånsrente plus 8%).
Ved fremsendelse af betalingspåmindelse vil der blive pålagt et rykkergebyr på kr. 100,00 pr. betalingspåmindelse.

4.1 Betalingsbetingelser – Erhverv
FSU fremsender faktura på mail efter lejeperiodens ophør, medmindre andet er oplyst på ordrebekræftelsen. Såfremt vi finder det nødvendigt, forbeholder vi os retten til at opkræve betaling forud – i dette tilfælde vil fakturaen stadig fremsendes pr. mail efterfølgende. Betaling kan ske via bankoverførsel eller MobilePay. Ved betaling af faktura skal der angives fakturanummer.
Kontrollér venligst, at ordrebekræftelsen indeholder de rigtige fakturaoplysninger. Efterfølgende omfakturering tillægges et gebyr på kr. 200,00 ex. moms.
Eventuelt opnåede rabatter bortfalder omgående, såfremt de givne betalingsbetingelserne ikke overholdes.
Ved for sen betaling vil der blive beregnet renter på 2,0% pr. påbegyndt måned.
Ved fremsendelse af betalingspåmindelse vil der blive pålagt et kompensationsbeløb på kr. 310,00 ex. moms. Derudover opkræves et rykkergebyr på kr. 200,00 ex. moms pr. betalingspåmindelse.

5.0 Ændringer/rettelser
Du kan lave mindre rettelser (max 10% ved nedjusteringer) i din ordre frem til 5 hverdage før levering. Dvs. hvis levering er fredag, skal vi have dine rettelser senest fredagen inden.

5.1 Afbestilling
Ved annullering efter bekræftelse betales 75% af ordrebeløbet. Ved annullering senere end 30 dage før leveringsdato betales det fulde ordrebeløb.

6.0 Ansvar
Lejer bærer enhver risiko for de lejede varers beskadigelse, forringelse eller hændelige undergang i hele lejeperioden, hvilket regnes fra tidspunkt for levering hos lejer til tilbagelevering til FSU A/S.
Lejer er forpligtet til at dække enhver skade på de lejede varer, herunder – eksempelvis, men ikke begrænset til – fejlanvendelse, forkert håndtering, overbelastning m.v. (i tvivlstilfælde fastsættes det af en faglært, om der er tale om en skade).Lejer vil som følge heraf blive gjort erstatningsansvarlig ved manglende eller beskadigelse af varer/udstyr. Lejer vil efter afhentning/returnering modtage erstatningskravet pr. mail, når FSU har haft tid og mulighed for at tælle og kontrollerer varerne/udstyret. Betalingsbetingelserne for erstatningskravet vil fremgå af mailen. Lejer kan i nogle tilfælde blive pålagt at betale erstatningskravet ved afhentning/returnering af varerne.
FSU kan ikke drages til ansvar for eventuelle følgeskader, der måtte opstå på grund af forkert brug af eller defekt ved vores produkter, eller udefrakommende hændelser. Ligeledes kan FSU ikke pålægges bod for fejllevering eller forsinket levering/afhentning.

7.0 Levering og afhentning
Vi leverer og afhenter gerne varerne. Transportomkostningen afhænger af ordrestørrelsen. Ved levering til privatadresser forbeholder vi os dog retten til at levere op til 3 dage før og afhente op til 3 dage efter kundens foretrukne dato. Standardlevering og afhentning foregår til kantsten, hvor det for os er muligt at komme til med en palleløfter. FSU kan ikke drages til ansvar for skader på inventar eller underlag, der opstår som følge af brug af hjælperedskaber ved levering, afhentning eller omrokering af varer. Ønskes levering til etageejendomme eller til steder med dårlige adgangsforhold, tillægges et gebyr for den brugte tid. Dette skal altid varsles FSU senest dagen før levering. Det vil til enhver tid være FSU, der beslutter om levering til det pågældende sted kan imødekommes.

7.1 Afhent selv
Du er velkommen til selv at hente varerne på en af vores adresser, såfremt du har et egnet køretøj.
Alle varer skal transporteres i lukket køretøj eller trailer med presenning. Varerne kan afhentes og returneres i tidsrummet, som er anført på din ordrebekræftelse. Vi gør opmærksom på, at det er lejers ansvar at kontrollere at den udleverede ordre stemmer overens med ordrebekræftelsen. FSU refundere ikke ved manglende afhentning af ordre.
Køleskabe, ovne mm. SKAL transporteres stående.

8.0 Køkkenudstyr
Det påhviler lejer at fremføre den oplyste mængde strøm til udstyret før FSU’s leverance.
Kun på denne måde kan FSU’s personale teste og sikre at udstyret er funktionelt og klar til brug.
Hvis strømmen ikke er trukket, vil lejer blive opkrævet for rekvirering af elektriker, eventuel ventetid og ekstra transport forbundet med, at lejer ikke har fremført den oplyste mængde strøm.
Rengøring af køkkenudstyr efter endt leje er inklusiv i lejeprisen.

9.0 Toiletvogne
Det påhviler lejer at fremføre den oplyste mængde strøm til udstyret før FSU’s leverance.
Kun på denne måde kan FSU’s personale teste og sikre at udstyret er funktionelt og klar til brug.
Hvis strømmen ikke er trukket, vil lejer blive opkrævet for rekvirering af elektriker, eventuel ventetid og ekstra transport forbundet med at lejer ikke har fremført den oplyste mængde strøm.
Første opfyldning af forbrugsstoffer (toiletpapir, håndsæbe og håndklæde-ark) er inkluderet i lejeprisen. Yderligere forbrugsstoffer kan tilkøbes.
Rengøring af toiletvogn efter endt leje er inklusiv i lejeprisen.

10.0 Telte
Alle telte leveres og opstilles af vores medarbejdere på anvist sted, og ved større produktioner må forventes at opsætningen kan strække sig over flere dage.
Følgende forhold skal være opfyldt:

Opstillingsstedet skal være ryddet og rimeligt plant, og vi skal kunne køre inden for 25 m af opsætningsstedet med lastbil.
Ind/udbæring kan ske ved max 10 meter fra opsætningsstedet. Er der over 10 meter vil der pålægges et gebyr til bestillingen.
Der skal være en fremkommelig fri passage på minimum 1,5 meters bredde på stabilt kørefast underlag hvor det er muligt at køre med palleløfter.
Teltet skal placeres på underlag (græs, jord mv.) hvor det er muligt at fæstne teltet med pløkker i jorden.
Såfremt teltet skal stå på asfalt, fliser mv. skal der bestilles betonklodser til at fæstne teltet. (Bemærk venligst, at det IKKE er muligt at opsætte telt fæstnet til betonklodser, hvis vi ikke kan komme til stedet med en palleløfter)
Det påhviler lejer at indhente LER kort og gøre opmærksom på, hvis der skulle være noget til gene for teltopsætningen. Enhver skade vedrørende dette er udlejer uvedkommende.
Det er ikke tilladt at opsætte klistermærker og lignende på vores telte. Rengøring herfor faktureres til en timepris á 340,00 ex. moms

Ved specielle forhold skal FSU informeres, for at vi kan give et realistisk tilbud for den ekstra tid der skal bruges. FSU forbeholder sig retten til at fakturere dig for ekstra omkostninger for overskridelse af standardforhold som beskrevet ovenfor. Vi kommer altid gerne ud og rådgiver omkring telte m.m. uden ekstra omkostninger for dig.

11.0 Kost og Logi
Ved større produktioner med mere end en dags produktionstid, forestår lejer udgifterne til kost og logi af FSU’s personale.